Aktuální info

+

Český Svaz Kickboxu

+ Český svaz kickboxu

Sponzoři

Vyhledávání
Powered by Squarespace
Partneři
Facebook
« Mistrovství ČR v kickboxu | Main | Sweet workout pro Krav Magu »
Čtvrtek
IX292016

Soukromé tréninky Krav Maga

Soukromé tréninky Krav maga IKMF
Soukromé hodiny jsou určeny jednak našim studentům, kteří zameškali pravidelnou výuku či
seminář a chtějí to dohnat, dále pak těm, kteří se připravují na zkoušky – buď se chtějí zlepšit nebo vypilovat dovednosti.

Další skupinou lidí, kteří si od nás berou soukromé hodiny jsou lidé, kteří nemají čas chodit na pravidelné hodiny, nevyhovuje jim čas nebo místo tréninku, je to po vzájemné dohodě ale vždy se pokoušíme vyjít každému vstříc, je možné se domluvit na místě, které Vám bude vyhovovat a v čase který Vám bude vyhovovat.

Další skupina lidí jsou ti, kterým vadí kontakt či spolupráce a skupinové nácviky ve třídách.
Což můžou být ženy, které mají špatné zkušenosti či byly obětí útoku. Mají problém aby se
jich někdo dotýkal nebo jim dělá problém práce ve skupině.

Další případ soukromé výuky je pro ty, kteří chtějí vidět něco speciálního, například lidé od
policie, nechtějí chodit dva roky na trénink než se dostanou k práci s pistolí, chtějí trenovat
zvláštní situace, práce s rukojmím, práce se zbraní, specifická témata. Můžete si vybrat co
budete dělat, to je výhoda soukromých hodin, řeknete si kdy kde a co přesně chcete dělat, kam se chcete dostat.

Pro objednání soukromé lekce nás, prosím, kontaktujte buď telefonicky nebo emailem, případně se můžete obrátit přímo na konkrétního instruktora.
Info:
tel: 733 415 596
martinovsky.tomas@seznam.cz
www.sksarena.cz
www.kravmaga.cz

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Krav Maga has been utilized for the most part by the Israel barrier strengths extraordinary units and surveillance detachments and as of late by consistent infantry units.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>