Aktuální info

+

Český Svaz Kickboxu

+ Český svaz kickboxu

Sponzoři

Vyhledávání
Powered by Squarespace
Partneři
Facebook
« Nábory 2017! | Main | Soukromé tréninky Krav Maga »
Neděle
XII042016

Mistrovství ČR v kickboxu

Mistrovství ČR v kickboxu proběhne v Kladenské hale BIOS 10.12.2016 a to v plnokontaktní disciplíně LOWKICK a polokontaktní KICKLIGHT! Všichni jste zváni...registrace spuštěna na www.svazkickboxu.cz! Info pro diváky - zápasy začnou v 10:30h...a kdo přijde v tričku SKS Arena ma vstup ZDARMA! ostatni 50kč:)
Tímto také děkujeme partnerům, bez kterých by akce nemohla proběhnout a to jsou: město Kladno, ATT Investement, APL automotive a Oxyprotect!

Těšíme se na Vás, SKS Arena

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>